Välj en sida

Om Unital

AB Unital (Svenska Unital AB startade 1945).

Verksamheten var försäljning av olika produkter bl.a. gruvlok!

Verksamheten förändrades och Gustav Hejdenberg som var en tekniskt mycket kompetent person började titta på tillverkning av instrument inom ledningssökning på vatten och avlopps ledningar.Tillverkning startades och personal  anställdes, och verksamheten  startades i Bromma, Stockholm. Under 1980-talet så lades tillverkningen ner på grund av konkurrenter gjorde stora framsteg och priserna pressades.

Unitals utrustningar blev för dyra att utveckla och tillverka. Svenska Unital AB såldes och bytte namn till AB Unital till Ulf Millberg och Bertil Tallinder (tidigare anställda av Gustav Hejdenberg). AB Unital tog över service och fortsatte en mindre tillverkning av Unitals instrument under en kortare period.

I dag så sker fortfarande service och reparationer på dessa utrustningar. Verksamheten utvecklades till ett agenturföretag med försäljning av olika instrument inom läcksökning och ledningssökning. Nya produkter kom in och verksamheten breddades.  

AB Unital idag: Agenturföretag med flera produktgrenar bl.a vvs, industri, svets, förpacknings-industri (livsmedel, medicin), fordon (bil, flyg). Vi utför även utbildning inom läck- och ledningssökning på vatten.