GASANALYS

GASMIXNING

Gasanalys är ett sätt att säkerställa att gasen har rätt blandning. Detta används inom förpackningsindustrin och t.ex. svetsindustrin

Gasmixers för bl.a. livsmedel, svetsindustrin, metallindustrin. Ett stort utbud av mixers! Beskriv ert behov och vi tar fram en lösning!

Gasanalysator MAPY VAC

Kontinuerlig modifierad atmosfärsanalys i Vakuumförpackningar.

Det blir inte snabbare än det här: Den nya MAPY VAC inline gasanalysatorn från Witt-Gasetechnik kontrollerar den modifierade atmosfären av förpackningar som behandlas i brickförseglare och termoformare innan förpackningarna slutligen förseglas.

Gasanalysator MAPY VAC
Varför vänta tills förpackningen är förseglad för att utföra kvalitetskontroll? Det finns nu ett mycket bättre sätt att kontrollera kvaliteten på hela produktionen på en maskin. Fördelar: MAPY VAC-enheten kontrollerar det vakuum som genereras i förpackningsmaskinen först och mäter därefter den inkommande inerta gasen i själva förseglingsverktyget.


“MAPY VAC är speciellt konstruerad för brickförseglare och termoformare”. Witts verkställande direktör Martin Bender förklarar:
Om de individuellt definierbara gränsvärdena för O2 eller CO2 överskrids, utlöses ett larm, eller MAPY VAC stoppar omedelbart förpackningsmaskinen. Hela processen är helt automatiserad och extremt snabb. Detta resulterar i sömlös och icke-destruktiv inline kvalitetskontroll. För ännu större säkerhet kontrollerar den nya Witt-analysatorn även gaskoncentrationen i förpackningsmaskinens bufferttank.

Den största fördelen med inline-analys: Om något går fel med gasblandningen eller när skyddsgasen tillförs i förpackningen,  får operatören omedelbart veta detta och kan sedan ingripa direkt i processen för att åtgärda problemet. Användningen av detta tillvägagångssätt förhindrar pågående funktionsfel, med därav resulterande kostsamma korrigeringsåtgärder senare – vilket skulle inbegripa ompaketering av alla produkter och kassering av oanvändbara förpackningar.

Witt introducerar MAPY VAC som en kompakt enhet i hygieniskt rostfritt . Apparaten mäter noggrant och tillförlitligt syre, såväl som koldioxid (om så krävs), i området 0 till 100 procent. De uppmätta värdena visas i steg om 0,01% för gaskoncentrationer under 10% och i steg om 0,1% för gaskoncentrationer över 10%.

Witts GASCONTROL CENTER styrprogramvara kontrollerar och övervakar alla åtgärder och kommunicerar med förpackningssystemen. Analysatorn är integrerad i användarens nätverk via ett Ethernet-gränssnitt. Alla procedurer lagras internt och kan exporteras. Två varianter är tillgängliga: Med en pekskärm eller som en “blackbox”-version utan display, speciellt utformad för automatisk maskinstyrning.

“Med inline gasanalys ser vi en reell produktivitetsvinst för användaren och ökad säkerhet för konsumenten”, anser Bender. “100% kvalitetsstyrningsprocessen erbjuder optimal kvalitetssäkring och är ett perfekt komplement till den slutliga slumpmässiga satsprovtagningen som en sista kontroll innan paketet skickas.

Gasanalysator MAPY LE

Gasanalysator PA 7.0

Witt OxyBaby 6.0

Kombinerad On-line
mixer och anlysator